Cộng đồng

Dự án Truyền thông Xã hội Ứng xử với Môi trường bằng Văn hóa người Hà Nội

02:53, 18 Tháng Năm 2012

Đơn vị thực hiện Dự án: Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Thủ đô Hà Nội Trung tâm Thông tin Truyền thông Vì môi trường Phát triển

TÍNH THỰC TIỄN CỦA DỰ ÁN

Sự ô nhiễm và suy thoái môi trường sống, môi trường tự nhiên trên trái đất có tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến cuộc sống của con người, làm giảm sút đáng kể chất lượng cuộc sống. Trong mối quan hệ này, khi môi trường sống càng bị xâm hại mạnh mẽ thì sự ô nhiễm và suy thoái môi trường lại tác động tiêu cực lên đời sống con người ngày càng lớn. Điều này ngày càng trở nên bức xúc hơn đối với môi trường Thủ đô Hà Nội.

Ở các đô thị lớn như Hà Nội, nơi dân số đông, không gian chật hẹp, mật độ công trình xây dựng dày đặc, mối quan hệ giữa con người và môi trường càng trở nên nhạy cảm. Tại đây, sự ảnh hưởng của đời sống con người lên môi trường rất lớn, trong đó có nhiều tác động tiêu cực; và ngược lại, sự suy thoái và ô nhiễm môi trường cũng tác động lớn đến đời sống của con người, gây ra nhiều vấn đề xã hội bức xúc…

Hà Nội - một đô thị lớn có mật độ dân số cao, đô thị đa dạng về hình thái và tổ chức. Nhiều hình thái đô thị đang cùng song song tồn tại, với những đặc thù khác nhau: Khu Phố Cổ với hệ thống kết cấu hạ tầng được xây dựng từ hàng thế kỷ nay, dân cư sống tập trung trong các ngôi nhà cổ, diện tích sinh hoạt chật hẹp; các khu đô thị mới được xây dựng ở vòng ngoài với hiện trạng vừa xây dựng vừa sử dụng, hệ thống hạ tầng hiện đại nhưng chưa có sự kết nối tổng thể và đồng bộ; khu vực ngoại thành đang được đô thị hóa, tốc độ phát triển của các nhà máy, khu chế xuất, khu công nghiệp rất nhanh chóng… Trong hoàn cảnh đó, sự tác động của hoạt động sản xuất và đời sống con người lên môi trường ngày càng lớn và gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Môi trường tự nhiên và môi trường sống Hà Nội cũng đang phải hứng chịu nhiều tác động tiêu cực đó, và gây ra những ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người dân Hà Nội cả hiện tại và tương lai.

Trước thực trạng đó thì công tác truyền thông, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho người dân là một giải pháp hữu hiệu nhất. Đặc biệt, bằng sự tự hào của người Hà Nội có lịch sử ngàn năm, Dự án nhằm góp phần đánh thức và khơi dậy những việc làm có ý thức trong việc bảo vệ môi trường ngày càng tốt hơn, những thói quen truyền thống của người Hà Nội để gìn giữ môi trường Hà Nội song hành với gìn giữ bản sắc Hà Nội. Chính vì vậy đề án này được mang tên: “ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG BẰNG VĂN HÓA NGƯỜI HÀ NỘI”.

 

MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN:

Dự án được xây dựng nhằm mục tiêu sử dụng công cụ thông tin - truyền thông để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, phát triển bền vững cho người dân Hà Nội.

Cung cấp thông tin để giúp cộng đồng xã hội những hiểu biết cơ bản về môi trường sống, ô nhiễm và suy thoái môi trường sống cùng những nguy cơ đối với đời sống con người.

Tuyên truyền vận động để thay đổi hành vi sinh hoạt và sản xuất của các cá nhân trong trường học và trong khu dân cư, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp để ngăn chặn các tác động xâm hại môi trường.

Truyền thông, cổ vũ và thúc đẩy doanh nghiệp trong nỗ lực đổi mới công nghệ sản xuất, đóng góp cho cộng đồng xã hội hướng đến bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và hướng đến phát triển bền vững.

Từng bước xây dựng ý thức xã hội về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững cho người dân Thủ đô, từ đó xây dựng thành một điển hình để nhân rộng trong cả nước.

Dự án này chứng minh một cách thuyết phục nhất trong việc chi phí cho công tác truyền thông thay đổi nhận thức của người dân nhằm gìn giữ và bảo vệ môi trường Thủ đô tiết kiệm và có lợi hơn nhiều so với việc chi phí để khắc phục hậu quả do con người gây tác động lên ô nhiễm môi trường Thủ đô Hà Nội.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ CỦA DỰ ÁN

Dự án bao gồm 5 chương trình chính là:

* Giáo dục bảo vệ môi trường Thủ đô trong tuổi trẻ học đường, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, các khu công nghiệp.

* Truyền hình thực tế về môi  trường

* Xuất bản ấn phẩm về môi trường

* Xây dựng website, CSDL về môi trường

* Giải thưởng “HÀ NỘI XANH”

Cơ quan chủ trì dự án

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Thủ đô Hà Nội - Trung tâm Thông tin Truyền thông vì Môi trường Phát triển (Đơn vị trực tiếp thực hiện và đồng thời cũng là Ban quản lý dự án).

 

NỘI DUNG DỰ ÁN ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG

BẰNG VĂN HÓA NGƯỜI HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THỦ ĐÔ

TRONG TUỔI TRẺ HỌC ĐƯỜNG,

CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, DOANH NGHIỆP,

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

(Phối hợp với Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Thủ đô, Sở Giáo dục Đào tạo

và Thành Đoàn Hà Nội)

Tính thực tiễn và hữu ích của chương trình

Đây là chương trình tuyên truyền toàn diện tới các thế hệ công dân Thủ đô từ thế hệ tương lai của Thủ đô trong các trường học, tới các khu dân cư, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp để nhằm một mục đích cụ thể và hữu ích là: Nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội đối với việc gìn giữ và bảo vệ môi trường. Đây là hình thức tuyên truyền giáo dục được chăm lo từ gốc là các đơn vị cơ sở cho tới từng công dân của Thủ đô.

Các hoạt động

Mở các lớp tuyên truyền viên, lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền vận động tự quản bảo vệ môi trường trong các trường học, cộng đồng khu dân cư và trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp nhằm phát động 3 mô hình: Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường - Trường học thân thiện với môi trườngDoanh nghiệp, khu công nghiệp thân thiện với môi trường.

Biên soạn, in ấn tài liệu NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG dành cho tuổi trẻ học đường, cộng đồng khu dân cư và công nhân làm việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp về giáo dục bảo vệ môi trường nói chung và giáo dục ý thức công dân về bảo vệ và gìn giữ môi trường Hà Nội.

Thiết kế, in ấn và treo các băng - rôn, pa nô áp phích, khẩu hiệu tại các trường học, cộng đồng khu dân cư và trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp nhằm tuyên truyền bảo vệ môi trường với thông điệp ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG BẰNG VĂN HÓA NGƯỜI HÀ NỘI. Đặc biệt hoạt động này sẽ nhằm tới các khu công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải, khí thải, chất thải nguy hại...

Tổ chức thường niên chương trình MÙA XUÂN TRỒNG CÂY THEO LỜI BÁC HỒ DẠY phối hợp với ngành Giáo dục Thủ đô và Thành Đoàn Hà Nội phát động Tết trồng cây trong các trường học Thủ đô, cộng đồng khu dân cư và trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp góp phần cho Hà Nội thêm xanh. Chương trình được tổ chức vào dịp Rằm tháng Giêng hàng năm.

CHƯƠNG TRÌNH

TRUYỀN HÌNH THỰC TẾ VỀ MÔI TRƯỜNG

(Phối hợp với Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội)

Tính thực tiễn và hữu ích của chương trình

Truyền hình là một kênh thông tin có hiệu quả cao, thu hút được sự quan tâm  theo dõi của nhiều người. Ở Hà Nội, hệ thống truyền hình hiện đại rất hoàn chỉnh, phổ biến ở phần lớn các hộ gia đình. Bảo vệ môi trường sống phải được thực hiện trong chính các hộ gia đình, với một ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cao. Do đó, Dự án sử dụng truyền hình để truyền thông đến từng hộ gia đình nhằm tác động đến nhận thức và hành vi của từng người trong cuộc sống hằng ngày.

Các hoạt động

Xây dựng chuyên mục “MỖI KHOẢNH KHẮC, MỘT HÀNH ĐỘNG” trên  kênh HTV1 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội dưới hình thức là một phóng sự truyền hình thực tế, phát sóng mỗi tuần hai lần.

Sản xuất phim tài liệu về môi trường Hà Nội với các chủ đề mang tính tuyên truyền cao như một thể loại phim công cụ, như:

Những dòng sông Hà Nội

Ứng xử với cây xanh Hà Nội

Để mặt hồ Hà Nội mãi xanh

Giải pháp ngăn chặn bụi trên đường phố Hà Nội

Công viên Hà Nội

 

XUẤT BẢN ẤN PHẨM THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ  BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tính thực tiễn và hữu ích của chương trình

Bên cạnh các hình thức truyền thông đại chúng thì sách vẫn là công cụ phổ biến kiến thức hiệu quả, với chiều sâu khoa học và hàm lượng thông tin lớn, đời sống của thông tin dài. Do đó, Dự án Ứng xử với môi trường bằng văn hóa người Hà Nội thực hiện các công trình xuất bản sách để cung cấp thông tin, phục vụ cho công các quản lý, lãnh đạo điều hành ở các cấp chính quyền, phục vụ nhu cầu nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tìm hiểu thông tin của nhân dân.

Dự kiến xuất bản các cuốn sách và chuyên đề sau đây:

* Tạp chí chuyên đề:

Tạp chí chuyên đề Vì Môi trường phát triển (đã xuất bản được 5 số từ tháng 2/2011): Chuyên đề thông tin về các hoạt động bảo vệ môi trường của Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Dự kiến sẽ ra 29 số chuyên đề về môi trường cho 29 quận, huyện, thị xã của Thủ đô.

* Xuất bản sách công cụ và tuyên truyền gương người tốt - việc tốt:

Cuốn sách Tổng quan môi trường Hà Nội dự kiến dày 300 trang - 400 trang, khổ 21 cm x 29cm. Đây là loại sách tri thức tổng hợp, dạng sách công cụ sử dụng lâu dài, phục vụ cho công tác quản lý, tìm hiểu thông tin cung cấp những kiến thức tổng quan, tổng hợp và toàn diện về môi trường Hà Nội trên tất cả các phương diện, khía cạnh nhằm phục vụ cho công tác quản lý điều hành, nghiên cứu khoa học và tìm hiểu những thông tin cơ bản về môi trường sống của Thủ đô.

Cuốn sách Gương người tốt - việc tốt trong sự nghiệp bảo vệ môi trường nhằm tuyên dương nhân rộng những điển hình tiên tiến trong sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Bộ sách Thiên nhiên Hà Nội gồm 4 cuốn.

                 - Hồ Hà Nội

                 - Cây xanh Hà Nội

                 - Những dòng sông Hà Nội

                 - Địa hình Hà Nội

Đây chính là dạng sách công cụ đi cùng với các phóng sự truyền hình cùng tên sẽ là một tài liệu hữu ích phục vụ cho sự hiểu biết sâu rộng về môi trường sống của Thủ đô.

 

XÂY DỰNG WEBSITE, CƠ SỞ DỮ LIỆU

VỀ MÔI TRƯỜNG

Tính thực tiễn và hữu ích của chương trình

Sự phổ biến của internet ở Việt Nam đã mang đến một môi trường thông tin toàn cầu, với một nguồn cơ sở dữ liệu không giới hạn về dung lượng và truy cập. Website có thể cung cấp thông tin và phục vụ nhu cầu đa dạng của nhiều đối tượng một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Vì vậy dự án sẽ cho ra đời và phát triển website nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường Hà Nội, phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin, nghiên cứu về môi trường Hà Nội của tất cả các đối tượng có nhu cầu.

Các hoạt động

Nâng cấp website www.moitruongxanh.org.vn (đã đi vào hoạt động từ tháng 8/2010 cho đến nay đã có gần nửa triệu người truy cập) thành một trang thông tin điện tử uy tín trong lĩnh vực môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường Việt Nam và Hà Nội.

+  Cung cấp các tin tức, sự kiện về lĩnh vực môi trường, bảo vệ môi trường.

+ Phổ biến kiến thức khoa học công nghệ trong bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững.

+ Cơ sở dữ liệu pháp luật bảo vệ môi trường.

+ Cơ sở dữ liệu về môi trường Hà Nội: Đăng tải nội dung của các sản phẩm truyền thông được thực hiện ở các chương trình trong dự án.

 

GIẢI THƯỞNG “HÀ NỘI XANH”

Tính thực tiễn và hữu ích của giải thưởng

Đối tượng xét trao giải là các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân của Thủ đô và cả nước, các tổ chức phi chính phủ... có nhiều đóng góp thiết thực trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường Thủ đô.

Giải thưởng được xét và trao vào ngày Môi trường Thế giới 5/6 hàng năm. Dự kiến trao cho 20 tập thể đơn vị tổ chức và 10 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Tổ chức giải thưởng “HÀ NỘI XANH” hướng đến mục tiêu tập hợp sự tham gia và sức mạnh của doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nghiên cứu khoa học, cơ quan truyền thông đại chúng… trên một diễn đàn bảo vệ môi trường sống, tài nguyên thiên nhiên và hướng đến sự phát triển bền vững…

Giải thưởng góp phần hình thành những tiêu chuẩn, chuẩn mực mới về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và chất lượng sống của toàn thể cộng đồng trong một thế giới xanh.

Giải thưởng tạo ra hiệu ứng trong dư luận xã hội, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo công chúng xã hội, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường sống và tiết kiệm năng lượng, tài nguyên của người dân. Từ đó xây dựng ý thức xã hội về môi trường xanh và phát triển bền vững.

Tổ chức Hội đồng Giải thưởng và xét duyệt, bình chọn và trao giải “HÀ NỘI XANH” cho các đối tượng chính là các doanh nghiệp, doanh nhân của Thủ đô và các doanh nghiệp, doanh nhân trên cả nước có nhiều đóng góp cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Giải thưởng này không huy động kinh phí đóng góp của các tập thể và cá nhân đoạt giải để giữ được giá trị tôn vinh và ý nghĩa của giải thưởng.

Quy chế tổ chức và bình chọn giải thưởng sẽ được hình thành ngay sau khi dự án được phê duyệt.

 

KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Đề nghị Thường trực UBND Thành phố Hà Nội trên cơ sở tính thực tiễn và khả thi của dự án, xét duyệt cấp kinh phí thực hiện dự án.

Các sở ngành và cơ quan chức năng của Thành phố cùng kết hợp, chỉ đạo thực hiện dự án này.

Đề xuất Quỹ Bảo vệ Môi trường Hà Nội là đơn vị thường trực phối hợp thực hiện.

Dự án này sau khi được thông qua về chủ trương và có nguồn kinh phí - Ban thực hiện dự án sẽ trình một bản dự toán chi tiết để xét duyệt chi phí thực hiện cũng như thời gian cụ thể để thực thi dự án theo đúng trình tự và quy định của UBND Thành phố.

Nguồn Môi trường xanh

 

Tin liên quan