Cộng đồng

” Một việc làm tốt về văn hoá ứng xử với môi trường

03:17, 20 Tháng Tư 2012

Quận Thanh Khê hiện nay mật độ dân số đông, xác định yêu cầu xây dựng nếp sống văn minh đô thị là mục tiêu chiến lược lâu dài, phải thực hiện kiên trì, phối hợp đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hướng đến những hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Thực hiện tốt vệ sinh môi trường đô thị là một trong các nội dung trọng tâm trong cuộc vận động thực hiện nếp sống văn hoá văn minh đô thị ở khu dân cư, vì một thành phố môi trường xanh, sạch, đẹp.

Tuy nhiện, bên cạnh những kết quả quận đã thực hiện nhằm hạn chế ảnh hưởng môi trường bởi chất thải, bụi, tiếng ồn, rác thải…thì hiện nay vẫn tồn tại một số khu vực dân cư khối lượng rác thải trong sinh hoạt chưa được thu gom kịp thời; nhất là ở các vị trí lô đất trống, đất đang chờ quy hoạch, vệ đường trong khu vực dân cư hoặc khu vực xa điểm thu gom rác, thậm chí một số điểm có đặt thùng rác người dân không ý thức bỏ rác vào thùng lại vất bừa bãi quanh thùng rác, không ít cá biệt người dân sau buổi chợ hoặc sau buổi làm bếp thường vô tư đem rác để trước cửa nhà dưới mép đường phó mặc cho lực lượng công nhân Công ty vệ sinh môi trường quét dọn đường và lấy rác nên hầu như trên các tuyến đường lúc nào cũng có rác, có trường hợp địa bàn xe thu gom rác không vào được, phải thu bằng xe đẩy thủ công không kịp thời, ứ đọng rác trong nhiều ngày ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Thiết nghĩ rằng mỗi một người dân sinh sống tại một khu phố, một tổ dân phố cùng nhau thường xuyên tổ chức tọa đàm, trao đổi, đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh đô thị “ Tổ dân phố không rác” vào quy ước của khu phố, tổ dân phố để sinh hoạt sâu rộng, nhằm từng bước tạo sự tác động đến nhận thức, hành động của mọi người dân thường xuyên tổng dọn vệ sinh và đổ rác đúng nơi quy định, góp phần hình thành lối sống ứng xử văn hóa, nếp sống văn minh. Bên cạnh đó, ngành chức năng môi trường thành phố phải sớm đưa ra những quy định về phân loại rác sinh hoạt, chất thải sinh hoạt, thời gian cố định thu gom rác để người dân  ý thức thực hiện .

Mô hình “ Tổ dân phố không rác “ sẽ được triển khai và nhân rộng trên tất cả các phường thuộc quận Thanh Khê; trong năm 2012 mỗi phường đăng ký 10 tổ dân phố thực hiện và 02 tuyến đường văn minh đô thị. Trong thời gian tới, quận sẽ tập trung các biện pháp xây dựng văn hóa ứng xử với môi trường đô thị bằng cách giáo dục, tuyên truyền và đưa ra những quy định thưởng phạt thích hợp cho người dân thực hiện. Nếu hoàn thiện được không gian sống và xây dựng văn hóa ứng xử đô thị tốt thì chúng ta sẽ có được một môi trường sống trong lành và chất lượng cuộc sống được nâng cao, ý thức cộng đồng dân cư sẽ trách nhiệm hơn, thân thiện hơn, tự giám sát, nhắc nhở, tự giác cùng nhau thực hiện.

Hy vọng quận Thanh Khê với việc thực hiện tốt mô hình này, tuy một việc làm nhỏ nhưng đây cũng chính là một trong những biện pháp tốt nhất, góp phần thực hiện có hiệu quả giai đoạn 1 của đề án “ Thanh Khê quận môi trường ” ./.

Nguồn DN.gov

 

Tin liên quan