Tầm nhìn

Đà Nẵng - Phát triển đô thị thân thiện môi trường

03:12, 16 Tháng Năm 2012

Đà Nẵng vừa được trao giải thưởng “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN năm 2011”. Những thành tựu về xây dựng và bảo vệ môi trường của Đà Nẵng được tôn vinh và hình ảnh đô thị Đà Nẵng được quảng bá ra bạn bè quốc tế.

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang triển khai nhiều dự án phát triển đô thị thân thiện với môi trường và khí hậu, có chiến lược phát triển bền vững và đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng. Đặc biệt là ý thức chấp hành của người dân trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường sống.

Trả lời phỏng vấn với Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC14, đồng chí Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có trao đổi:

Phóng viên: Năm 2011, Đà Nẵng được trao giải thưởng “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN”. Theo ông, giải thưởng này dựa trên tiêu chuẩn nào ? Yếu tố bền vững môi trường mà thành phố Đà Nẵng đã và đang hướng tới là gì?  

Trả lời: Về tiêu chuẩn đánh giá một thành phố bền vững về môi trường theo quy định chung của Tổ chức ASEAN dựa trên 3 tiêu chí, bao gồm: Chỉ số không khí sạch, nước sạch và đất xanh, sạch. Cụ thể:

- Chỉ số không khí sạch dựa vào các tiêu chí sau: Đảm bảo tính khả dụng và chất lượng của dữ liệu chất lượng không khí, giảm phát thải khí thải từ nguồn di động, giảm phát thải khí thải từ nguồn tĩnh, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và sử dụng nhiên liệu sạch hơn.

- Chỉ số nước sạch dựa và các tiêu chí sau: Đạt được sự tiếp cận và chất lượng nước cung cấp tốt; Bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ các hệ sinh thái và sức khỏe cộng động; Hướng tới cung cấp và sử dụng nước bền vững; Ghi nhận trách nhiệm và tính tự chủ về môi trường.

- Chỉ số đất xanh, sạch dựa vào các tiêu chí: Đảm bảo việc thu gom và xử lý rác thải đạt hiệu quả; Bảo vệ khu không gian xanh của thành phố.

Theo bảng điểm, Chỉ số không khí sạch từ 270 đến 360 điểm xếp loại tốt, hơn 360 điểm xếp loại rất tốt. Ở tiêu chí này, thành phố Đà Nẵng đạt 300 điểm, xếp loại tốt. Chỉ số đất xanh, sạch từ 240 điểm đến 320 điểm đạt loại tốt, hơn 320 điểm đạt loại rất tốt. Với tiêu chí này, Đà Nẵng đạt 260 điểm, xếp loại tốt. Chỉ số nước sạch từ 405 điểm đến 540 điểm xếp loại tốt, hơn 540 điểm xếp loại rất tốt. Đà Nẵng đạt 435 điểm ở tiêu chí này, xếp loại tốt. Cả 3 tiêu chí Đà Nẵng đều đạt loại tốt dựa trên kết quả khảo sát quan trắc không khí, khảo sát việc thu gom và xử lý rác thải, bảo vệ không gian xanh và tỷ lệ người dân tiếp cận nguồn nước sạch, bảo vệ tài nguyên nước, các hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng,...

Yếu tố bền vững về môi trường mà thành phố Đà Nẵng đã và đang hướng đến:

Để đạt được các kết quả như đã đánh giá như trên là do Đà Nẵng đã có một chiến lược bảo vệ môi trường cụ thể và triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Cụ thể là năm 2008, thành phố đã ban hành Đề án “xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”, đề án này chia thành 03 giai đoạn: Giai đoạn từ năm 2008 - 2010: tập trung xử lý các điểm nóng ô nhiễm môi trường; Giai đoạn 2011 - 2015: triển khai đồng loạt các hoạt động để đảm bảo các yêu cầu về chất lượng môi trường đất, chất lượng môi trường nước, chất lượng môi trường không khí, ngoài ra còn quan tâm đến thu gom và xử lý chất thải rắn, không gian xanh đô thị; Giai đoạn 2016 - 2020: tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu để đạt được doanh hiệu thành phố môi trường vào năm 2020. 

Phóng viên: Khác với một số thành phố trong nước, thành phố Đà Nẵng có chủ trương đầu tư một khu xử lý nước thải độc lập xử lý chất thải của các khu công nghiệp. Ông có thế nói rõ hơn về tính hiệu quả của biện pháp này ?

Trả lời: Không chỉ có ở Đà Nẵng mà ở các tỉnh, thành khác trong cả nước, việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp đã được thực hiện. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt của Đà Nẵng đó là Đà Nẵng đã thực hiện xã hội hoá trong công tác thu gom và xử lý nước thải.

Chủ trương xã hội hóa trong công tác thu gom và xử lý nước thải công nghiệp được thành phố quan tâm nhằm huy động các nguồn lực và nâng cao nhận thức của các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, các tổ chức xã hội và cộng đồng cùng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Năm 2010, Thành phố thực hiện xã hội hoá và giao cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) quản lý vận hành trạm xử lý nước thải tập trung cho KCN Hoà Khánh.

Đến hiện nay, ngoài Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, thành phố còn giao Công ty TNHH Khoa học, Công nghệ Môi trường Quốc Việt đầu tư và vận hành các trạm xử lý nước thải tại 02 KCN Liên Chiểu và Hoà Cầm; Công ty LD Masda xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải KCN Đà Nẵng; Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ xây dựng hệ thống xử lý nước thải KCN DVTS Đà Nẵng. Với việc xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường, mà cụ thể là đã giao cho các đơn vị có đủ năng lực thực hiện xử lý nước thải trong các KCN lượng nước thải công nghiệp đã được thu gom và xử lý hiệu quả trước khi xả thải ra môi trường xung quanh.

Phóng viên: Vậy còn xử lý chất thải sinh hoạt trong khu dân cư, Sở Tài nguyên và môi trường đã có những chỉ đạo như thế nào?

Trả lời: Đà Nẵng trong những năm gần đây được các cơ quan thông tấn báo chí đánh giá là thành phố sạch nhất nước, với tỷ lệ thu gom rác lên đến hơn 90% tại khu vực nội thị và khoảng 65% đối với khu vực nông thôn. Tuy nhiên, công tác thu gom và xử lý rác thải tại Đà Nẵng trong thời gian đến vẫn còn nhiều thách thức như: dự kiến đến năm 2017 bãi rác Khánh Sơn sẽ đầy; hiện tượng người dân không đổ rác đúng quy định, thùng rác xuống cấp, ô nhiễm mùi tại các trạm trung chuyển, … Định hướng của thành phố là càng ngày càng giảm số lượng thùng rác đặt trên các đường phố, trong các khu dân cư và thực hiện thu gom rác thải theo giờ cố định để đảm bảo mỹ quan đô thị và giảm thiểu thấp nhất chi phí để bảo dưỡng và thay mới các phương tiện thu gom rác thải.

Phân loại rác thải tại ngùôn cũng là một trong những giải pháp và cũng là thách thức mà thành phố sẽ phải thực hiện đồng bộ để giảm thiểu lượng rác thải phải chôn lấp, tăng tỷ lệ rác tái chế, tái sử dụng nhằm tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả bãi chôn lấp rác thải. Trong tương lai, việc lựa chọn phương thức xử lý rác thải để thay thế cho phương thức chôn lấp như hiện nay cũng đang được quan tâm xem xét.  

Phóng viên: Để có một môi trường trong sạch ở thành phố Đà Nẵng, bên cạnh những nỗ lực của chính quyền, còn do ý thức của người dân. Ông nghĩ như thế nào về ý thức của người dân nơi đây, so sánh với những nơi khác ?

Trả lời: Sự tham gia của người dân đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc góp phần xây dựng thành công Đề án “Đà Nẵng - thành phố môi trường” mà giải thưởng thành phố bền vững về môi trường Asean là một trong những minh chứng rõ nét cho sự tham gia này.

Ở Đà Nẵng có phong trào Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp đã đi vào nề nếp và trở thành một trong những hoạt động thường xuyên, liên tục, huy động mọi người dân tham gia vào các đợt ra quân thu gom rác thải, trồng cây xanh, nạo vét cống rãnh, mương thoát nước. Trong đó, thanh niên và phụ nữ luôn là lực lượng nòng cốt, tiêu biểu của phong trào này.

Đến nay, Đà Nẵng có gần 30 câu lạc bộ đội nhóm tình nguyện về môi trường của thanh niên, học sinh - sinh viên, hội nông dân, hội cựu chiến binh, cộng đồng địa phương…Đây là những lực lượng xung kích, đi đầu trong việc tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng, họ hoạt động hoàn toàn tự nguyện vì môi trường thành phố.

Ngoài ra, để Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường thì đòi hỏi các quận/huyện phải là quận môi trường, các phường/xã phải là phường xã xanh - sạch -đẹp. Ý thức được việc này, Công tác bảo vệ môi trường của thành phố đã được triển khai đến các cấp chính quyền, tổ dân phố. Nên nhiều mô hình tự quản về bảo vệ môi trường đã ra đời và hoạt động có hiệu quả góp phần xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường như: làng sinh thái Thái Lai, phường Chính Gián xanh - sạch - đẹp, quận Thanh Khê - quận môi trường,…

Phóng viên: Sở Tài nguyên và môi trường có những định hướng và chỉ đạo như thế nào để tiếp tục xây dựng Thành phố Đà Nẵng thực sự là Thành phố bền vững về môi trường ?

Trả lời: Sở TN & MT tiếp tục tham mưu triển khai quyết liệt và đồng bộ Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường", phấn đấu đến năm 2015: 90% chất lượng nước thải sinh hoạt, chất thải rắn của các quận nội thành, nước thải công nghiệp được thu gom và xử lý; 50% chất thải thu gom được tái chế; 50% người chết được mai táng bằng hỏa táng; 90% dân số nội thành và 70% dân số ngoại thành được sử dụng nước sạch,... cùng với đó là phát triển diện tích không gian xanh đô thị, kiểm soát ô nhiễm không khí, bảo tồn đa dạng sinh học... Đặc biệt, Sở TN & MT phối hợp đề xuất đẩy mạnh xã hội hóa một số hoạt động về bảo vệ môi trường, hoàn thiện các chính sách tạo cơ chế thuận lợi trong việc thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, đồng thời tăng cường hơn nữa trong vấn đề hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường.

Sở sẽ tham mưu làm tốt hơn nữa công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác, thu gom và xử lý nước thải; tiếp tục triển khai dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống xử lý nước thải toàn thành phố; dự án xử lý mùi hôi của nước thải (bậc 2) tại quận Sơn Trà; dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thành năng lượng; dự án "Các thành phố Châu Á sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm thiểu khí thải carbon" do Viện Kỹ thuật Châu Á tài trợ; đề án Tăng cường năng lực quan trắc và phân tích môi trường; đề án Tăng cường năng lực kiểm soát ô nhiễm, suy thoái môi trường biển và ứng cứu sự cố tràn dầu, tràn hóa chất trên biển... Trước mắt, Sở tham mưu tập trung xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm môi trường như: KCN dịch vụ thủy sản Thọ Quang, KCN Hòa Khánh mở rộng, khu vực sông Phú Lộc, Âu thuyền Thọ Quang,..

Nguồn TNMT Đà nẵng

Tin liên quan