Tầm nhìn

Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Yok Don

10:40, 08 Tháng Tư 2012

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành quyết định số 672/QĐ-BNN-TCLN về việc phê duyệt: “Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Yok Don giai đoạn 2010 - 2020”.

Vườn Quốc gia Yok Don

Mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng của quy hoạch này là bảo vệ sự nguyên vẹn và tăng diện tích che phủ của rừng nhằm đảm bảo các mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững vườn quốc gia; sử dụng hợp lý các giá trị sinh học và các dịch vụ môi trường; đầu tư công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên; thực hiện nghiên cứu thực nghiệm khoa học phục vụ bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững tài nguyên của rừng quốc gia; nâng cao năng lực quản lý và phát triển bền vững.

Theo đó, tổng diện tích 113.853,95 ha của Vườn quốc gia Yok Don sẽ được phân khu chức năng gồm: khu bảo vệ nghiêm ngặt, khu phục hồi sinh thái, khu dịch vụ hành chính.

Nội dung quy hoạch và phát triển bền vững Vườn quốc gia giai đoạn từ 2010 – 2020 là quy hoạch các công trình xây dựng: nhà làm việc, nghiên cứu khoa học, hội thảo, nhà khách, trạm kiểm lâm, nhà ở cho cán bộ, khu thể thao tổng hợp, hệ thống cấp nước; các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và các công trình phục vụ sinh thái;… Bên cạnh đó, nội dung được chý ý đặc biệt đó là quy hoạch hệ thống đường giao thông phục vụ công tác tuần tra bảo vệ rừng, tạo cơ sở cho hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương nhằm đảm bảo an ninh quốc phòng.

Tổng vốn đầu tư khái toán là 397,085 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước là 292,467 tỷ đồng và nguồn huy động các nhà đầu tư và hỗ trợ quốc tế là 104,618 tỷ đồng. Bao gồm đầu tư các chương trình bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh, trồng rừng và chăm sóc rừng, làm giàu rừng, vườn thực vật, băng cản lửa, đề tài nghiên cứu khoa học, nhà làm việc, nhà giáo dục môi trường, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, hệ thống đường, hệ thống điện, thu gom xử lý chất thải, chòi canh lửa, bảng nội quy bảo vệ rừng, đường bao ranh giới, các đập nước, khu nuôi dưỡng động vật bán hoang dã, trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, phát triển du lịch sinh thái.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp có trách nhiệm phê duyệt các quy hoạch chi tiết, các bản đồ quy hoạch. Tổng cục Lâm nghiệp được giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư hàng năm cho Vườn quốc gia Yok Don theo các nhiệm vụ đầu tư và các dự án đầu tư cụ thể của từng chương trình đầu tư được phê duyệt.

Nguồn TMT

 

Tin liên quan