Cộng đồng

Phát động Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

22:07, 27 Tháng Tư 2012

Ngày 26/4, tại Vĩnh Phúc, Trung tâm Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2012 với chủ đề "Nước sạch và vệ sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới".

Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường do Thủ tướng phát động diễn ra từ ngày 29/4 đến ngày 6/5 hàng năm đã trở thành phong trào sâu rộng trong cả nước với các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn và bảo vệ nguồn nước sạch vì sức khoẻ cộng đồng và vì cuộc sống sạch đẹp và văn minh hơn.
Tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh: Ngày 31/3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 366/QĐ-TTg phê duyệt chương trình Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường giai đoạn 2012-2015, thể hiện sự quan tâm và ưu tiên của Chính phủ đối với Chương trình và là cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành và địa phương tăng cường hơn nữa đến nhiệm vụ cung cấp nước sinh hoạt và cải thiện điều kiện vệ sinh cho nhân dân ở khu vực nông thôn. Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và các địa phương hãy biến tinh thần của Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường thành các hoạt động thiết thực và hiệu quả diễn ra trong cả năm nhằm cải thiện điều kiện cấp nước, vệ sinh cho người dân góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương về phát triển nông thôn mới trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Tiến sĩ Nguyễn Duy Lượng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định: Nước sạch - Vệ sinh môi trường không chỉ trực tiếp liên quan đến cuộc sống của từng người dân mà quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia, khu vực, vì vậy, phong trào hưởng ứng đã đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân tham gia trở thành ngày hội lớn của toàn dân tham gia giữ gìn nguồn nước sạch và bảo vệ môi trường. Để việc cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ở các vùng nông thôn tiếp tục được cải thiện, các cấp Hội Nông dân đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nước sạch và vệ sinh môi trường, nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông cho cán bộ Hội góp phần nâng cao dân trí, từng bước thay đổi hành vi, có ý thức và trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước và bảo vệ môi trường nông thôn.

Nguồn TTX

Tin liên quan