Tầm nhìn

Việt nam phát huy vai trò đầu mối quốc gia hợp tác ASEAN về môi trường.

07:02, 11 Tháng Tư 2012

ASOEN Việt Nam đã phát huy được vai trò đầu mối quốc gia hợp tác ASEAN về môi trường và đạt được nhiều kết quả nổi bật sau 1 năm hoạt động

Đà Nẵng - Thành phố bền vững môi trường ASEAN.

Ngày 10/4, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội thảo góp ý và tổng kết 1 năm hoạt động của Văn phòng Tổ chức các quan chức cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam (ASOEN Việt Nam).

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến cho biết, từ khi thành lập đến nay, Văn phòng ASOEN Việt Nam đã phát huy tối đa vai trò chức năng, phối hợp với các Trưởng nhóm công tác dưới ASOEN Việt Nam, các cơ quan liên quan trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra, phát huy tốt vai trò là đầu mối quốc gia hợp tác ASEAN về môi trường.

Những kết quả nổi bật nhất trong một năm hoạt  động của ASOEN Việt Nam là tổ chức thành công Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về môi trường lần thứ 21 và chuỗi các sự kiện liên quan tại Hà Nội (từ 2-8/8/2010).

Cũng trong thời gian này, hưởng ứng Năm Đa dạng sinh học 2010 do Liên Hợp Quốc phát động, Việt Nam đã đề xuất sáng kiến Triển lãm Đa dạng sinh học ASEAN và Triển lãm đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam trong dịp Hội nghị quan trọng trên, được ASEAN đánh giá cao và đề xuất tiếp tục thực hiện định kỳ ba năm một lần do các nước ASEAN lần lượt đăng cai.

Năm 2011, ASOEN Việt Nam đã chủ trì tổ chức thành công Hội nghị nhóm công tác ASAN về Biến đổi khí hậu lần thứ 2 tại Hà Nội (từ 17-19/4); Hội nghị Nhóm công tác ASEAN về môi trường Biển và Đới bờ lần thứ 12 tại Nha Trang (từ 15-18/6); Hội thảo tham vấn xây dựng "Kế hoạch hành động ASEAN về chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu" tại Hà Nội (từ 23-24/7). 

ASOEN Việt Nam cũng đã chủ trì xây dựng tiêu chí lựa chọn và phối hợp với hai thành phố  là Đà Nẵng và Huế, hoàn thiện hồ sơ tham dự Giải thành phố bền vững về môi trường khu vực ASEAN. Ngày 23/11/2011, thành phố Đà Nẵng đã được vinh danh là Thành phố bền vững môi trường ASEAN.

 

Để đáp ứng các yêu cầu hợp tác ASEAN trong lĩnh vực môi trường, Tổ chức các quan chức cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam đã được thành lập (ASOEN Việt Nam) năm 1995.

Nhằm thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về chủ động tham gia các hoạt động hợp tác ASEAN về môi trường, ngày 19/4/2010, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 727 thành lập Văn phòng ASOEN Việt Nam.

ASOEN Việt Nam còn phối hợp với Trung tâm môi trường toàn cầu và Ban thư ký ASEAN tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo dự án PEATLAND lần thứ 3 và các hội nghị liên quan tại Thành phố Hồ Chí Minh (1-5/11/2011); đồng thời tổ chức chuyến khảo sát tại Vườn quốc gia U Minh Thượng, qua đó Ban thư ký và các nước thành viên đã nhất trí đề nghị đưa Vườn quốc gia U Minh Thượng vào danh sách Vườn Di sản ASEAN...

Việc Việt Nam tham gia tích cực trong các hoạt động hợp tác khu vực đã thể hiện được sự  chủ động, sáng tạo trong việc chuẩn bị tốt các nội dung bàn thảo và đề xuất các sáng kiến tại các hội nghị khu vực. Mặc dù kết quả đạt được chưa nhiều, nhưng hoạt động của ASOEN Việt Nam đã góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của Việt Nam khi tham gia hợp tác ASEAN, đánh dấu và khẳng định vị thế, vai trò trong các hoạt động họp tác về môi trường trong khu vực.

Các đại biểu tham gia Hội thảo cho rằng, để phát huy hơn nữa vai trò đầu mối hợp tác ASEAN về môi trường, cần phải kiện toàn tổ chức và năng lực các nhóm công tác dưới ASOEN và Quy chế hoạt động của ASOEN Việt Nam.

Bên cạnh đó, cần bổ sung nguồn kinh phí dự phòng để thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực Văn phòng ASOEN đáp ứng yêu cầu Hội nhập khối ASEAN đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2030;" Xây dựng cơ sở dữ liệu hoạt động hợp tác quốc tế về môi trường trong khuôn khổ ASEAN, cũng như tăng cường trang thiết bị cho ASOEN Việt Nam để đảm bảo hoạt động có tính đặc thù của tổ chức này.

Nguồn CP

 

Tin liên quan