Thế giới

LHQ tăng cường bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái toàn cầu

06:54, 25 Tháng Tư 2012

Ngày 23/4, tại hội nghị ở thủ đô Panama Xiti của Panama, mô hình hoạt động của Diễn đàn liên chính phủ về đa dạng sinh học và các dịch vụ sinh thái (IPBES) đã được các nước thành viên LHQ thoả thuận sau nhiều năm thương lượng quốc tế.

Thành phố Bon (Bonn, Đức) đã được chọn là trụ sở của Ban Thư ký của IPBES. Chương trình Môi trường LHQ (UNEP), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của LHQ (UNESCO), Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO) sẽ phối hợp hoạt động để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của cơ quan mới này của LHQ.

Phó Tổng Thư ký LHQ và Tổng Giám đốc UNEP, Achim Xtâynơ (Achim Steiner), nhấn mạnh sau nhiều năm thương lượng chính trị kéo dài và phức tạp cuối cùng đã đạt được kết quả tích cực, và đây là bước ngoặt thúc đẩy phản ứng của nhân loại nhằm đảo ngược nguy cơ mất đa dạng sinh học và suy thoái của hệ sinh thái từ rừng đến nguồn nước sạch. IPBES sẽ trực tiếp phản ứng trước hiện trạng mất đa dạng sinh học và suy thoái hệ sinh thái đang tăng nhanh thông qua việc thu hẹp khoảng cách giữa khoa học hiện đại, khách quan và chính xác, tăng cường phối hợp giữa khoa học và chính sách về đa dạng sinh học và các dịch vụ sinh thái - đây là 2 nhân tố được coi là thiết yếu đối với sự sống của nhân loại trên hành tinh. IPBES sẽ phát triển nguồn tri thức và tăng cường khả năng bảo vệ 2 nhân tố này cho thế hệ hiện này và tương lai.

Tổng Giám đốc UNESCO, Irina Bôcôva (Irina Bokova), khẳng định việc thành lập IPBES chỉ vài tuần trước Hội nghị cấp cao LHQ về phát triển bền vững (Rio+20) là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy đa dạng sinh học sẽ được coi trọng hơn trong các chiến lược phát triển bền vững. Trong khi mất đa dạng sinh học là chỉ số then chốt về những thay đổi đang tác động đến Trái Đất, IPBES sẽ cung cấp các công cụ phối hợp hiệu quả hơn giữa các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách để đối phó với thách thức này.

Tổng Giám đốc FAO, Giôxê Gradianô Đa Xinva (José Graziano da Silva), lưu ý rằng đa dạng sinh học là nhân tố thiết yếu để đảm bảo an ninh lương thực. Nhân loại đang mất tiềm năng thích nghi hệ sinh thái nông nghiệp với các thách thức mới như dân số tăng và biến đổi khí hậu do mất dần đa dạng sinh học. IPBES sẽ đáp ứng các nhu cầu về thông tin khoa học liên quan đến đa dạng sinh học và các dịch vụ sinh thái từ các chính phủ, các cơ quan LHQ và các hiệp định môi trường đa phương có liên quan.

Tổng Giám đốc UNDP, Hêlen Clác (Helen Clark), khẳng định IPBES là nhân tố hỗ trợ quan trọng cho Kế hoạch chiến lược mới của Công ước về đa dạng sinh học và thúc đẩy phát triển bền vững, đồng thời đảm bảo rằng các nước đang phát triển có thể tiếp cận các thông tin khoa học hiện đại để hoạch định các chính sách phát triển, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái nhằm phục vụ hiệu quả xoá đói nghèo và thúc đẩy tăng trưởng bình đẳng. Hệ sinh thái lành mạnh sẽ cung cấp các dịch vụ vô giá cho phát triển, đặc biệt cho hàng tỷ người mà cuộc sống đang phụ thuộc trực tiếp vào đa dạng sinh thái.

Nguồn TTX

Tin liên quan