Cộng đồng

Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường biển

05:04, 21 Tháng Tư 2012

Muốn phát triển bền vững du lịch biển cần phải có giải pháp bảo vệ môi trường và hạn chế tối đa mức độ ô nhiễm tại các khu du lịch biển. Trong đó việc phát huy vai trò của thanh niên rất quan trọng.

Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường biển

Trong những năm qua, du lịch biển chiếm khoảng 70% trong hoạt động của ngành du lịch, đem lại hiệu quả kinh tế ca. Thu nhập từ du lịch biển chiếm trên 60% doanh thu du lịch cả nước và được xem là một trong 5 hướng đột phá về phát triển kinh tế biển và ven biển. Tuy nhiên, trên thực tế, một trong những yếu tố gây cản trở sự phát triển du lịch biển Việt Nam chính là vấn nạn ô nhiễm môi trường.

Ở các khu du lịch biển như­ Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Vũng Tàu... lượng chất thải sinh hoạt tăng nhanh, phần lớn chư­a được xử lý, hoặc xử lý bằng phương pháp chôn lấp, không triệt để, vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến cảnh quan, môi tr­ường tự nhiên, chất lượng các nguồn nước. Tại nhiều vùng biển cửa Lực (Quảng Ninh), cảng Thuận An (Thừa Thiên Huế), cảng Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, tuyến hàng hải Hải Phòng - Đà Nẵng... chỉ số nhiễm đo trong nư­ớc đã vư­ợt quá tiêu chuẩn cho phép, có nơi lên tới 0,2 mg trong một 1ít - 0,3 mg trong một 1ít.

Quá trình khai thác du lịch biển thời gian qua cũng khiến biển đang bị đục hóa, làm tăng nguy cơ xói mòn đường bờ, làm suy thoái hệ sinh thái biển đảo. Theo cảnh báo, những rạn san hô ở Việt Nam có nguy cơ ô nhiễm cao gấp 8 lần so với mức trung bình ở các nước châu Á khác. Ngoài ra chu trình sống của động vật hoang dã ở các khu bảo tồn thiên nhiên, v­ườn quốc gia ven biển cũng bị tác động do khai thác du lịch.

Để khắc phục giảm thiểu ô nhiễm môi trường du lịch biển cần sự tham gia của các cấp, các ngành, của mọi người dân, trong đó có vai trò không nhỏ của lực lượng thanh niên tại các khu du lịch biển. Tuy nhiên, trong thời gian qua, các phong trào thanh niên tham gia bảo vệ môi trường du lịch biển chưa thực sự sâu rộng và được coi trọng đúng mức trong các tổ chức đoàn. Nhiều phong trào còn mang nặng tính hình thức, làm qua loa, chiếu lệ hoặc chỉ làm những dịp cao điểm. Công tác tuyên truyền cho thanh niên bảo vệ môi trường du lịch biển chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Cá biệt, ý thức của nhiều thanh niên là khách du lịch và thanh niên địa phương chưa tốt, còn xả rác bừa bãi, thờ ơ với việc môi trường du lịch biển bị ô nhiễm…

Vì vậy, để phát huy tốt hơn nữa vai trò của thanh niên trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm các khu du lịch biển cần: tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển cho thanh niên. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch biển cần biên tập, phát hành và phổ biến các ấn phẩm, tài liệu; thực hiện các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về bảo vệ tài nguyên và môi trường biển; xây dựng và gắn biển các công trình, phân việc thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường du lịch biển.

Ngoài ra, các cấp lãnh đạo nên tổ chức cho thanh niên xuống đường tham gia làm sạch bãi biển, đường phố các khu vực phụ cận nơi du lịch, đồng loạt ra quân thu gom rác thải trên bờ, trong vịnh và trên các tàu thuyền. Xây dựng, nhân rộng mô hình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường du lịch biển cũng là việc quan trọng. Chúng ta cũng nên tiếp tục xây dựng và nhân rộng ra nhiều địa phương: mô hình đội tình nguyện xanh; đội thanh niên xung kích; đội tuyên truyền măng non bảo vệ môi trường; mô hình thanh niên đăng ký đảm nhận tuyến biển an toàn, sạch, đẹp; mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên bảo vệ khu du lịch biển; thành lập đội tự quản vệ sinh môi trường du lịch, thanh niên tham gia trồng rừng chắn sóng, chắn cát…

Bên cạnh đó, chúng ta có thể tăng c­ường tổ chức các hoạt động “Tuần lễ du lịch xanh”; tổ chức các hoạt động cao điểm nhân các sự kiện về môi trường: Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Quốc gia về biển đảo, Chiến dịch làm sạch thế giới; tổ chức các hoạt động ngày Chủ nhật xanh trong tháng thanh niên...

Nhận thức rõ tầm quan trọng của biển đối với ngành du lịch và tính nghiêm trọng ngày càng tăng của ô nhiễm biển hiện nay, cần có những nỗ lực hơn nữa trong việc bảo vệ và gìn giữ môi trường sinh thái, giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển để xây dựng những sản phẩm du lịch biển “chất lượng cao”. Theo đó, phát huy tốt vai trò của thanh niên tham gia bảo vệ môi trường du lịch biển là việc rất quan trọng.

Nguồn Vnexpress

Tin liên quan