Khám phá

Sắc màu của những loài chim

01:07, 14 Tháng Tư 2012

Chim trĩ vàng, tên gọi khoa học Chrysolophus pictus.
 Trên thế giới có khoảng 10.000 loại chim khác nhau. Dưới đây là một số loài chim có màu sắc sặc sỡ:

 Vẹt đuôi dài, tên gọi khoa học Anodorhynchus hyacinthinus.
Chim hồng lạc, tên gọi khoa học Phoenicopteridae
 Chim vàng anh, tên gọi khoa học Icterus galbula
 
 Chim sơn ca núi, tên gọi khoa học Sialia currucoides.
 
 Chim sẻ cánh vàng, tên gọi khoa học Carduelis tristis.
 
Vẹt đuôi dài cánh xanh, tên gọi khoa học Ara chloroptera.
 
 Chim tucăng, tên gọi khoa học Ramphastos sulfuratus
 
 Tất nhiên không thể thiếu được chim công.

Tin liên quan