Tầm nhìn

Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về luật Biển

09:26, 09 Tháng Tư 2012

Trong chương trình phiên họp bắt đầu từ ngày mai, Ủy ban Thường vụ QH sẽ tiếp tục cho ý kiến về dự án luật Biển Việt Nam.

Văn phòng Quốc hội cho biết, dự kiến về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ còn cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án: luật Xử lý vi phạm hành chính; luật Giá; luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; luật Giám định tư pháp và luật Quảng cáo.
Thường vụ cũng sẽ cho ý kiến về các dự án luật Dự trữ quốc gia, luật Xuất bản (sửa đổi); luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Luật sư; dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013.
Liên quan đến những vấn đề quan trọng của đất nước, Thường vụ QH sẽ cho ý kiến về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế và Báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.
Thường vụ QH cũng sẽ nghe và cho ý kiến về hai báo cáo giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng và việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Cũng tại phiên họp này, Thường vụ sẽ biểu quyết thông qua dự án Pháp lệnh pháp điển hệ thống pháp luật và cho ý kiến về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 10-20/4.

Theo TTX

Tin liên quan