Tầm nhìn

Thủ tướng làm Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về biến đổi khí hậu

09:14, 09 Tháng Tư 2012

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu.

Theo đó, Ủy ban này gồm 22 thành viên, do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng làm Chủ tịch. 2 Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải (Phó Chủ tịch thường trực) và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, cũng đã ký ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu. Nguyên tắc làm việc của Ủy ban là làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban.

Ủy ban họp định kỳ một năm một lần, trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban quyết định triệu tập họp bất thường. Thành phần cuộc họp do Chủ tịch Ủy ban quyết định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực, giúp Ủy ban thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Văn phòng Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan giúp việc cho Ủy ban này./.

Theo CP

Tin liên quan